Loading...
Svensk FordonsGaranti 2019-04-30T12:26:56+00:00

Om Svensk FordonsGaranti

För betalning av fordonsgarantin finns tre alternativ:

  • Månadsvis 235kr. Årskostnad 2.820kr, total kostnad vid tre års garanti 8.460 kr.

  • Halvårsvis 1219kr. Årskostnad 2.438kr, total kostnad vid tre års garanti 7.314 kr.

  • Årsvis 2.120kr. Årskostnad 2.120kr, total kostnad vid tre års garanti 6.360 kr.

Din ansökan är kostnadsfri och Svensk FordonsGaranti AB förbehåller sig rätten att avslå ansökan och återbetala inbetaldt belopp.

Svensk FordonsGaranti kan lämna garanti på de flesta fordon där det behövs som mest, oavsett om du köpt bilen begagnad eller om fabriksgarantin har gått ut

Svensk FordonsGaranti: ”Att din bil fungerar bra idag är ingen garanti för att den gör det i morgon”

Garantin löper med en bidningstid om ett år i taget.

Du har 14 dagars ångerrätt.

Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), DAL samt konsumentköpslagen (1990:932)