Garanti Bas

(Löptid tre år). Kan sägas upp efter ett år
Detta är vår mest prisvärda garanti och omfattar de komponenter som är mest avgörande (och ofta de mest kostsamma att reparera!) Gäller inom EU/EES

GARANTITÄCKNING

 1. Motor
 2. Växellåda
 3. Drivaxelkomponenter
 4. Kylsystem
 5. Bromssystem
 6. Bränslesystem
 7. Styrsystem
 8. Kraftöverföringen
 9. Vägassistans ( Valfritt bärgningsbolag vid haveri. Ingår vid godkänd skada)

Garanti Bas+

(Löptid tre år). Kan sägas upp efter ett år.  Gäller inom EU/EES
Vår BAS+ garanti ger dig högre täckningsgrad .

GARANTITÄCKNING

 1. Motor
 2. Växellåda
 3. Kylsystem
 4. Drivaxelkomponenter
 5. Bromssystem
 6. Bränslesystem
 7. Styrsystem
 8. Kraftöverföringen
 9. Turbon
 10. Luftkonditioneringen
 11. Vägassistans ( Valfritt bärgningsbolag vid haveri. Ingår vid godkänd skada)

För ytterliggare information om garantins begränsningar och undantag se de allmänna villkoren.