Fordonsgaranti Ltd är skapad av bilägare för bilägare.

Om oturen är framme och din bil går sönder, anvisar vi dig till en närliggande verkstad och betalar hela kostnaden för reparationen utan självrisk under förutsättning skadan täcks enligt villkoren.
Vi är bolaget du skall vända dig till om du vill ha en pålitlig garanti på din bil. Tyvärr kan vi inte åtaga oss garantin på alla fordon. Vårt garantiåtagande sker först efter en bedömning av skaderisken på just ditt fordon. Att ansöka är kostnadsfritt. Har du fått erbjudande att teckna garantin via ett brevutskick från oss, betyder det inte att din bil redan passerat vår kontroll, utan vi förbehåller oss rätten att neka garantin och återbetalar i sådant fall omedelbart inbetald premie.

Vår målsättning och motto är att förse dig med oöverträffbar service och har utvecklat en enkel och problemfri standard vid funktionsfel på din bil.
Hur gör vi det? Det börjar faktiskt med dig. Vi har gjort det till vår uppgift att sätta oss själva i dina skor och frågar vad vi skulle vilja ha från en fordonsgaranti, sen sätter vi standarden högre och mer vidsträckt för att kunna leverera och möta just de förväntningar man har som garantitagare.