Svensk Fordonsgaranti :

Marknadsledare specialiserad på fordonsgarantier direkt till dig som fordonsägare. Inga mellanhänder och inga provisionskostnader gör att vi kan hålla marknadens lägsta premier och vara generösa i garantiåtaganden.

Svensk Fordonsgaranti AB är ett bolag med fokus på garantier för bilar och andra slags fordon.

Vi har som målsättning att vara marknadsledande redan 2018 i Sverige, säger bolagets företrädare Felix Andersson.
Bolaget upptäckte under 2016 att det inte fanns tillräckligt med bra garanti alternativ för fordonsägare på den svenska marknaden. När det gäller möjligheten att teckna en ny garanti på sitt fordon efter det att fabriksgarantin har upphört. Innan tecknandet av garantin så gör företaget en individuell bedömning av varje ny kund samt fordon. Svensk Fordons Garanti AB, har som målsättning att lägga stor vikt på att hålla kundfokus i sin verksamhet och det är något vi fortlöpande jobbar aktivt med.
Som bilägare har vi ställt oss frågan, vad förväntar vi oss själva av en garanti och sedan anpassat våra förväntningar till de tjänster som vi erbjuder våra kunder. Och vi har av samma anledning valt att lägga krut på att ha en bra kundtjänst utan långa väntetider.
En fordonsgaranti kan innehålla olika villkor och förutsättningar beroende på vem som ställer ut garantin. Fordonstillverkarna har en variant av extragarantier och samma sak gäller olika återförsäljare av fordon. Som en utomstående aktör inom fordonsgarantier har Svensk Fordons Garanti AB, en stor fördel då företaget inte är beroende av mellanhänder. Utan vänder sig direkt till fordonsägarna och kan på så sätt hantera varje garantiärende på ett snabbare och smidigare sätt än någon annan i branschen.
Svensk Fordonsgaranti har ett rikstäckande nät med verkstäder över hela landet, vilket gör skadehanteringen väldigt enkel.

-Vi har lika lätt att hjälpa och hantera en kund i Haparanda som i Stockholm eller Trelleborg”, säger Svensk Fordonsgaranti. En fordonsgaranti är helt enkelt en extra trygghet för bilägare som äger ett begagnat fordon.
Svensk Fordonsgaranti har till skillnad från sina konkurrenter valt att etablera en direktkontakt med bilägare runt om i landet som valts ut genom olika variabler gällande bilens modell, tillverkningsår och miltal. De andra aktörerna på marknaden som erbjuder en garanti för bilar väljer att göra det via återförsäljare och bilhandlare avseende begagnade fordon. Eftersom Svensk Fordons Garanti har valt att vända sig direkt till sina kunder utan mellanhänder