Fyra frågor en bilägare skall ställa sig innan hen tecknar en utökad garanti för din bil.

En ny garanti från Svensk FordonsGaranti AB är ett reparationsskydd som träder in efter att biltillverkarens garanti har löpt ut. Denna nya garanti kommer att täcka de flesta större reparationerna och kommer i teorin att eliminera kostnaden för reparationer. Det är viktigt att notera att du som bilägare har möjlighet att köpa denna garanti efter att tillverkarens garanti löpt ut, utan mellanhänder och således utan att provisioner läggs på priset.

Här kommer fyra frågeställningar gällande nytecknande av en fordonsgaranti, som hjälper dig att besluta om du vill teckna en ny garanti eller inte.

Uppvärmningsfråga: Planerar du att behålla bilen länge?

Detta är utgångspunkten för frågeställningen. Tröttnar du på din bil efter tre år? Om så är fallet är ett tecknande av en ny garanti inte direkt meningsfull, eftersom tillverkarens garanti troligtvis gäller under dessa tre år. Men om du är någon som kör din bil tills hjulen faller av är tecknandet av en ny garanti ett självklart val. Efter det att fabriksgarantin har upphört att gälla.

  1. Hur många parter står mellan dig och garantigivaren? Parter som alla vill ha sin del av kakan.

Många återförsäljare av bilar erbjuder garantier från tredje part. Om du överväger att teckna en ny garantin till din bil så skall du fråga säljaren av garantin om hen tar något ansvar ifall garantiföretaget inte uppfyller sina åtaganden.

  1. Om du köper begagnad bil hos en MRF auktoriserad säljare eller annan bilfirma som vill sälja bilen med en ny garanti, fråga då vad bilen kostar utan MRF´s garanti eller annan aktörs nytecknande av bilens garanti. Kom ihåg: ingenting är gratis. Det kan löna sig att få ett pris för motsvarande garanti av Svensk Fordons Garanti AB.

Återförsäljaren som har din nya tilltänkta bil kan säga att priset på den nya garantin inte är förhandlingsbar, men så är som regel inte fallet. Om du kontrollerar med andra aktörer på marknaden kommer du att finna att det råder differentierad prissättning för samma slags garantiåtaganden. Det är oftast inte priset på själva garantin som skiljer, utan det är provisionen säljarna lägger på som varierar.

  1. Vet du vad garantin omfattar?

En förlängd garanti är inte ett allomfattande skydd mot reparationskostnader – som vissa återförsäljare av bilar ibland kan påstå i sin iver att erhålla försäljningsprovisionen, för att sedan inte ta något som helst ansvar för sitt påstående. Många slitagedelar – saker som så småningom kommer att gå sönder eller slitas ut – omfattas inte av de flesta förlängda garantierna.

För att komplicera saker ännu mer, kommer många nytecknande av garantier i olika täckningsnivåer (silver, guld, platina, till exempel), var och en med sitt eget pris och omfattningsnivå. Ta dig tid att läsa det finstilta för att avgöra vad garantin omfattar och vad den inte omfattar.

Du måste också kontrollera vem räkningen för eventuella reparationer skall ställas till. Täcks bilens reparationerna helt av garantin eller bara till viss del? Måste du betala någon självrisk vid reparationer som omfattas av garantin? Eller du kanske rentav måste betala reparationen ur egen ficka för att sen söka ersättning av företaget som du har tecknat din garanti hos.

  1. Kommer du att ha sinnesro om du inte tecknar en ny garanti till din begagnade bil?

Svaret här är helt upp till dig och beror på hur risk villig du är som person. Om du är en person som alltid kommer att ha en känsla av att du borde ha köpt garantin, köp den. Ibland finns det ingen prislapp för din sinnesro och trygghet.

Å andra sidan, om du är säker på att du har köpt ett pålitligt och bra fordon som helt enkelt inte går sönder så behöver du inte ge tecknandet av en ny garanti en tanke.

Men vad händer om du inte vet någonting om bilens tillförlitlighet och skick? Ställ dig då frågan, hur mycket riskerar jag att få betala i framtida reparationer, kanske redan i morgon. Det finns inte några alternativ tillgängliga här bortsett från att gardera upp din ekonomi, sinnesro och trygghet med en ny garanti på bilen från Svensk Fordons Garanti AB.