Svensk Fordons Garanti AB förväntas vara marknadsledande 2018, inom garantimarknaden för personbilar.

Svensk Fordons Garanti har nu på allvar vuxit på den Svenska bilmarknaden. Många konsumenter och bilägare har valt att teckna en ny garanti när fabriksgarantin har slutat att gälla för deras fordon. Det finns ett antal olika alternativ när det gäller att skapa ett tryggare bil ägande. Svensk Fordons Garanti skiljer sig från andra aktörer på marknaden genom att låta bilägare själva teckna garanti direkt med Svensk Fordons Garanti AB utan mellanhänder. Andra företag som erbjuder liknande tjänster tillåter enbart att en ny garanti tecknas vid köp av en begagnad bil. Dagens bilar blir som bekant mer och mer tekniska och det gör oftast att eventuella motorhaverier och funktionsfel blir både dyrare och mer komplicerade att åtgärda. Många bilägare har uppmärksammat att ett garantiavtal med ett företag som tillhandahåller en ny fordonsgaranti inte bara skapar trygghet utan också ökar andrahandsvärdet på bilen.

Garantin som levereras av t.ex Svensk Fordons Garanti är ingen nybilsgaranti. Det är istället en ny garanti med en ny avtalspart men som innebär i stort sett samma trygghet och villkor som en nybilsgaranti gör. Svensk Fordons Garanti har vuxit snabbt under 2017, en av anledningarna till det är troligtvis att företaget har lagt stor fokus på en kompetent skadereglerings avdelning och en lika kompetent, snabb och effektiv kundtjänst som har fått väldigt bra omdöme av kunder och samarbetspartners. Svensk Fordons Garantis planer på att vara marknadsledande 2018 är väldigt sannolik, med tanke på företagets snabba tillväxt och kompetens.