Har du någon fordonsgaranti när du köper en begagnad bil?

 

Fabriksgarantier från samtliga biltillverkarare skiljer sig åt på något sätt, men generellt för alla är viljan att skapa återkommande kunder. Det vill säga om du köper en ny bil idag så vill återförsäljaren och biltillverkaren locka tillbaka dig om två år och att du då ska köpa en ny bil.

Biltillverkarna kan erbjuda sina kunder en förlängd fabriksgaranti, men undviker det gärna. Förklaringen är enkel, dom säljer hellre en ny bil till dig istället. I princip samtliga biltillverkare har någon form av erbjudande där nybilsgarantin kan utökas/förlängas. I den undersökning och rundringning som Svensk Fordonsgaranti har gjort, har det visat sig att samtliga auktoriserade återförsäljare inte erbjöd eller nämnde någonting om att teckna ny eller förlängd garanti vid köp av ny bil. På direkt fråga till en återförsäljare så är svarat ganska vanligt att det blir ”ja det finns men….” Den enda slutsatsen någon kan göra av det är att återförsäljarna har klara instruktioner från biltillverkaren att inte sälja extra garantier för att på så sätt sälja en ny bil igen inom 2 år. Vissa tillverkare som har haft behov av att stärka sitt varumärke har dock öppet gått ut med väldigt långa garantitider vid köp av ny bil, såsom Opel och Kia.

 

Detta faktum gör att andrahandsmarknaden på bilar inte gynnar varken säljaren eller köparen. Biltillverkaren står helt ansvarsfri och hela köpet bygger ett förtroende mellan två helt okända parter. Svensk Fordonsgaranti vill att det ska vara tryggt att äga en bil på andrahandsmarknaden. Det är inte rimligt att man ska köpa en bil av någon okänd person och känna sig helt bortglömd av biltillverkaren om något går fel. Svensk fordonsgaranti har därför utvecklat en garanti som är skapat av bilägare, för bilägare. Detta innebär att du som köper en begagnad bil kan teckna en ny garanti för din bil genom oss. Svensk Fordonsgaranti är helt oberoende av biltillverkarna och är en extern leverantör av din garanti. Garantin fungerar på liknande villkor som en nybilsgaranti gör. Som bilägare ska man kunna köra och äga sin bil utan att bekymra sig för oförutsedda reparationer som en nybilsgaranti hade täckt. Svensk fordonsgaranti erbjuder bilägare att teckna en ny garanti för dig som äger en bil som inte längre har nybilsgaranti. Svensk fordonsgaranti följer biltillverkarnas riktlinjer och tar vid när samma tillverkare inte längre vill lämna en garanti avseende kundens bil. Vill ni veta mer om Svensk fordonsgaranti AB? Kontakta vår trevliga kundtjänst på 08-40929595 eller besök oss på www.fordonsgaranti.com

Vi anser att begagnatmarknaden stärks och stabiliseras om du kan köpa eller sälja en bil med en garanti på.